Revue Numismatique … PDF

Vader Willem-Bernard van Limburg Stirum diende in het Franse leger onder het keizerrijk en in het Nederlandse leger na 1815. Thierry revue Numismatique … PDF Limburg Stirum verwierf in 1841, zoals zijn ouders, de Belgische nationaliteit.


De ouders kregen elf kinderen, van wie vijf dochters kloosterzuster werden. François de Thiennes, kamerheer van koning Willem I en van Asterie de Draeck, zelf dochter van een kamerheer van Willem I. De Limburg Stirum, de Thiennes, de Draeck: deze namen situeren Thierry de Limburg Stirum en zijn vrouw in de middens van de Orangisten, die het wat moeilijk hadden om zich met de scheuring der Nederlanden en de oprichting van het koninkrijk België te verzoenen. Huldenberg, die beiden een talrijk nageslacht hebben.

De Limburg Stirum studeerde in Aalst en Namen en werd in 1849 doctor in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Raad van Adel en voorzitter van de Koninklijke Commissie voor de oude wetten en verordeningen. Hij was ook lid van de beheerraad van de Koninklijke Bibliotheek. In Gent was hij voorzitter van de Société royale des Beaux-Arts, lid van de Vereniging van Bibliofielen, voorzitter van de Commissie van het Archeologisch Museum en van de stedelijke Commissie voor Monumenten.

In 1870 werd hij bestuurslid van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, gekend onder de naam ‘Société d’Emulation’. Van 1891 tot aan zijn dood was hij er voorzitter van. La Cour des Comtes de Flandre, leurs officiers héréditaires. Le Chambellan de Flandre et les Sires de Gistelles, Gent, 1878. Codex Diplomaticus Flandriae, 1296-1327, Brugge, 1879-1889.

Le Cartulaire de Louis de Male, comte de Flandre, 2 dln. Henri ROMMEL, In memoriam graaf Thierry de Limburg Stirum, in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 1911, blz. Ferdinand VAN DER HAEGEN, Le comte de Limbourg-Stirum, in: Bulletin de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Gand, 1911, blz. Baudouin DE JONGHE, Le comte Thierry de Limburg-Stirum, in: Revue belge de Numismatique, 1911, blz. Burggraaf TERLINDEN, Thierry de Limburg Stirum, in: Biographie nationale de Belgique, Tome XXXIII, 1966, col. 52, 25 november 1892 en Paul Van Molle, Het Belgisch Parlement, Antwerpen, 1972, blz. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 20 jul 2015 om 06:42.